Jaký je rozdíl mezi bakteriemi a enzymy?

Kategorie
 
 
 
 
 

Jaký je rozdíl mezi bakteriemi a enzymy?

Zákazníci se nás často ptají, jaký je rozdíl mezi bakteriemi a enzymy. Co jsou to tedy ty bakterie a enzymy a které jsou lepší?

Mnoho lidí si často mýlí bakterie a enzymy a volně tyto termíny kombinuje, protože je považuje za totožný pojem. Zákazníci často ani nevědí, zda používají bakterie, enzymy nebo dokonce chemii.

Zatímco enzymy jsou specifické pro různé aplikace,  bakteriální přípravky  jsou mnohem univerzálnější a hlavně  cenově výhodnější , než enzymatické přípravky. Vysvětlíme si, proč.

Enzymy jsou:

  • Biochemické katalyzátory  - to znamená, že zprostředkují a podmiňují celou řadu biochemických reakcí.
  • Bílkoviny neboli proteiny - mnoho z nich je přímo produkovaných bakteriemi.
  • Neživé  - a tudíž se nemohou rozmnožovat.
  • Specifické  - čili každý enzym umožňuje metabolizovat jen úzkou skupinu, nebo dokonce jen jeden proces.
  • Nespotřebovávají se při reakcích, které katalizujú - a tudíž se musí někde vyplavit.

Enzymatické přípravky obsahují většinou mix několika enzymů, které katalizujú několik po sobě následujících biochemických reakcí. Enzymy se ředí a rychle vyplavují ze substrátu bez ohledu na to, zda už reakce proběhla. Kromě toho jsou jako bílkoviny velmi citlivé na chemické látky, teplo a podobně.

Bakterie jsou:

  • Živé  - a tudíž se rozmnožují a rychle znásobují svůj počet exponenciálním růstem až do momentu, kdy spotřebují veškerý zdroj výživy - čili dokud nerozloží všechny organické odpadní látky. Jinými slovy, rozklad organické hmoty se časem neustále zrychluje.
  • "Továrny" na enzymy  - vyrobí přesně potřebné množství a skladbu enzymů, které jsou nezbytné pro splnění úkolu - rozklad vší organické hmoty v dosahu.
  • Schopné vytvářet "biofilm"  - ten jim pomáhá setrvat na substrátu nebo v ekosystému, dokud enzymy jsou už dávno zlikvidovány nebo odplaveny, a tak počkat na další období a přísun "potravy".

Příkladem použití jsou bakterie do žumpy, či bakterie do jezírka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze